Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2005 ]

ΠΟΛ.1012/31.1.2005 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του N.3296/2004, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

(Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του N.3296/2004, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1008904/198/45/0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑΤΑ : Α΄-Β΄

ΠΟΛ.: 1012


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 21 και 24 του Ν. 3296/04, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 9 και 17 του άρθρου 5, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24, του Ν.3296/2004 «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Φορολογικοί Ελεγχοι και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 253/Α' στις 14.12.2004 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 5

Παράγραφος 9
Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού, μειώνεται από 30% σε 10%, το ποσοστό βεβαίωσης του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου προστιθέμενη αξίας, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
Με τις νέες διατάξεις, σε περίπτωση που ασκηθεί από τον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ποσοστό 10% (αντί του 30% που ίσχυε) του αμφισβητούμενου ΦΠΑ, και του πρόσθετου φόρου (προσαύξηση) που συμβεβαιώνεται με αυτόν, καθώς και των προστίμων.
Υπενθυμίζουμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 (Ποινολόγιο), ορίστηκε ότι, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, τη βεβαίωση και την καταβολή των προστίμων, εφαρμόζεται ότι προβλέπεται για την κύρια φορολογία.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου αυτού, για τις προσφυγές που κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά, δηλαδή από 14.12.2004 και μετά, ανεξάρτητα από την διαχειριστική περίοδο την οποία αφορούν.

Παράγραφος 17
Με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου αυτού, καταργείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία (συνάφεια), που είχε θεσπιστεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), για τις υποθέσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των οποίων η τριετία αρχίζει από 1.1.2001 και εφεξής.

Αρθρο 21

Παράγραφος 1
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, η αναστολή για την επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα, που ίσχυε μέχρι και 31.12.2004, παρατάθηκε μέχρι και 31.12.2005.
Συνεπώς, ο ΦΠΑ θα αρχίσει να επιβάλλεται στα ακίνητα, οι άδειες κατασκευής των οποίων, θα εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Παράγραφος 2
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, γίνεται αντίστοιχη ρύθμιση παράτασης αναστολής επιβολής ΦΠΑ και για τα εργολαβικά προσύμφωνα.
Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις αυτές, ορίστηκε ότι στο ΦΠΑ υπάγονται και τα εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών, με το σύστημα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά τις 21.8.1986 και η σχετική άδεια ανέγερσης της οικοδομής θα εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.
Κατά συνέπεια, τα εργολαβικά προσύμφωνα που συντάχθηκαν μετά τις 21.8.1986 και των οποίων η σχετική άδεια ανέγερσης θα εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2005, δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.

Αρθρο 24

Παράγραφοι 2 και 3
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997 και μειώνονται τα ποσοστά πρόσθετου φόρου που επιβάλλονται στη Φορολογία Προστιθέμενης Αξίας.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται σε ενάμισι τοις εκατό (1,50%) το ποσοστό του πρόσθετου φόρου για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης, σε τρία τοις εκατό (3%) για την ανακρίβεια της δήλωσης και τριάμισι τοις εκατό (3,50%) για τη μη υποβολή της. Τα νέα αυτά ποσοστά πρόσθετου φόρου ισχύουν για πράξεις που θα διενεργούνται από 1.1.2005 και μετά.
Επίσης, στην περίπτωση που διενεργούνται επιστροφές ΦΠΑ, από τη δημοσίευση του νόμου, 14.12.2004 και μετά, σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να έχουν δικαίωμα επιστροφής, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται πλέον σε 3%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο