Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 5645/2018 Άρση αντίρρησης της Ελλάδας για την προσχώρηση της Αλβανίας στη Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (apostiile, Χάγης 5 Οκτωβρίου 1961)

(Άρση αντίρρησης της Ελλάδας για την προσχώρηση της Αλβανίας στη Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (apostiile, Χάγης 5 Οκτωβρίου 1961))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 5645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση:Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας:101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Σιμιτζή
Τηλέφωνο: 213 136 4633
FAX :213 136 4616

Θέμα: Άρση αντίρρησης της Ελλάδας για την προσχώρηση της Αλβανίας στη Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (apostiile, Χάγης 5 Οκτωβρίου 1961).

Σχετ.: 1) Το με αριθμ. 750/ΑΣ 419/ΣΗΔΕ 12393/28-2-2018 έγγραφο του της Ε3 Δ/νσης του ΥΠΕΞ.
2) Το με αριθμ. 12008/27-2-2018 έγγραφο της A3 Δ/νσης του ΥΠΕΞ.

Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών με το αριθμ. 2 σχετικό έγγραφό του, μας ανακοίνωσε την άρση της Ελληνικής αντιρρήσεως για την προσχώρηση της Αλβανίας στην Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (apostiile Χάγη 5 Οκτωβρίου 1.961), η οποία έχει άμεση ισχύ από τις 26-02-2018, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο