Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2002 ]

ΠΟΛ.1111/27.3.2002 1028936/197/0015 Λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων με νόμισμα βάσης το ευρώ - Επιβολή κυρώσεων φορολογικής νομοθεσίας.

(1028936/197/0015 Λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων με νόμισμα βάσης το ευρώ - Επιβολή κυρώσεων φορολογικής νομοθεσίας.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.ΠΟΛ.1111/2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β  Γ
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2002

Αρ.Πρωτ.: 1028936/197/0015

ΠΟΛ 1111ΘΕΜΑ: Λειτουργία Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων με νόμισμα βάσης το ευρώ - Επιβολή κυρώσεων φορολογικής νομοθεσίας.


Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ως γνωστόν με την εγκύκλιό μας παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την αναγραφή των τιμών στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της χρησιμοποίησης του ευρώ ως νομίσματος στις συναλλαγές από 1.1.2002. Με το κεφάλαιο 1Β' «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ του ν. 1809/1988» της ως άνω εγκυκλίου, διευκρινίσθηκε, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'), ότι, από 1.1.2002 όλες οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (Φ.Τ.Μ.) ή συστήματα του ν. 1809/1988 υποχρεούντο να λειτουργούν με νόμισμα βάσης το ευρώ και περαιτέρω παρασχέθηκε η δυνατότητα στους κατόχους ή χρήστες των εν λόγω Φ.Τ.Μ. & Συστημάτων να φροντίσουν για την μετατροπή τους το αργότερο μέχρι 10-1-2002, ώστε να καλύψουν τη σχετική υποχρέωση.

2. Στην πράξη διαπιστώθηκε αδυναμία τήρησης της ως άνω προθεσμίας (10-1-2002) για το λόγο κυρίως ότι, η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού, για την αναγκαία μετατροπή, κρίθηκε απαραίτητη από επιτηδευματίες οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί με χειρισμούς προγραμματισμού των Φ.Τ.Μ.

3. Ενόψει των ανωτέρω λαμβανομένου υπόψη του απώτερου σκοπού της ομαλής μετάβασης της αγοράς και προσαρμογής των επιτηδευματιών σε περιβάλλον ευρώ, τις δυσκολίες πρόσβασης εξουσιοδοτημένων τεχνικών σε ορισμένες περιοχές της χώρας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, αλλά και τις αρχές περί χρηστής Διοίκησης, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις της Φορολογικής νομοθεσίας (π.δ. 186/1992 και ν. 2523/1997) λόγω μη μετατροπής των Φ.Τ.Μ. και συστημάτων του ν. 1809/1988 μέχρι 10-1-2002, ώστε να λειτουργούν με νόμισμα βάσης το ευρώ, εφόσον η σχετική μετατροπή έγινε το χρονικό διάστημα από 10-1-2002 έως και 28-2-2002.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο