Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2018 ]

Αριθμ. απόφ. 144/10/11.1.2018 Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720.

(Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720.)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 526

Αριθμ. απόφ. 144/10/11.1.2018

(ΦΕΚ Β' 526/16-02-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΛΧΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την υπ.αρ. 139/3ο/26-10-2017 απόφαση περί της εκκίνησης της διαδικασίας έγκρισης μετάφρασης από την IFAC της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700.

2) Την υπ’ αρ. 142/8ο/4-12-2017 απόφαση περί της εκκίνησης της διαδικασίας έγκρισης μετάφρασης από την
IFAC της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 701, 260, 570, 705, 706 και 720.

3) Τα από 9-01-2018 και 10-01-2018 email της IFAC σχετικά με την έγκριση των κειμένων μετάφρασης από την
αγγλική στην ελληνική γλώσσα των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720.

4) Την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017.

5) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται κρατική δαπάνη,

αποφασίζει ομόφωνα:

Την έγκριση των κειμένων μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα της αναθεωρημένης σειράς των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 700, 701, 260, 570, 705, 706 και 720 όπως αναφέρονται στο συνημέννο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο