Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2018 ]

ΕΦΚΑ αριθ. πρωτ.: Σ40/18/195793/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη

(Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 08/02/2018
Αριθ. Πρωτ. Σ40/18/195793

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Τ. Κ.: 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3729719
FAX: 210 3633666
e-mail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη»        


Σε συνέχεια του με αρ. Σ40/15/11.2.2016 Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ10321/οικ.46997/1926/2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο, στους ασφαλισμένους του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.3163/1955 και ν.δ.4277/1962) οι οποίοι αναγνωρίζουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις του εν λόγω νόμου (οι οποίες είναι διάφορες του ν. 1358/1983), είναι επιτρεπτός ο συνυπολογισμός του χρόνου αυτού για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο