Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2004 ]

ΠΟΛ.1148/21.12.2004 Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 2963/01 (ΦΕΚ 268/Α/23.11.01) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.(Αρ. Πρ. 1103389/7338/963/Β0014)(Σύσταση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (I.ΚΤΕΟ) και οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.)

(Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 2963/01 (ΦΕΚ 268/Α/23.11.01) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.(Αρ. Πρ. 1103389/7338/963/Β0014)(Σύσταση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (I.ΚΤΕΟ) και οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1103389/7338/963/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄

ΠΟΛ.: 1148

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 2963/01 (ΦΕΚ 268/Α/23.11.01) και
παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου 2963/04, με τον οποίοι επιτρέπεται η σύσταση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (I.ΚΤΕΟ) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

1. Με τα αρθ. 33 έως 39 του ανωτέρου νόμου καθορίζεται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (I.ΚΤΕΟ), καθώς και το έργο το οποίο είναι δυνατόν να επιτελείται από τα κέντρα αυτά.

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 , 3 , 4  και 8 του Κώδικα Φ.Π.Α, προκύπτει ότι η αμοιβή που εισπράττουν τα I.ΚΤΕΟ για την παροχή ~ υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου προς ιδιοκτήτες οχημάτων, υπάγεται. σε Φ.Π.Α.

3. Στο άρθρο 39 του Ν. 2963/2001 προβλέπεται ότι ποσοστό 10% από οποιοδήποτε καταβαλλόμενο, από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, ποσό για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη εξόδων εποπτείας και ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Φ2/57216/7383/4.10.2002, το παραπάνω ποσοστό (10%) αποδίδεται από τα Ι.ΚΤΕΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ανά ημερολογιακό τρίμηνο με αναλυτική κατάσταση, στην οποία αναγράφονται για το συγκεκριμένο τρίμηνο τα ελεγχθέντα αυτοκίνητα ανά κατηγορία ελέγχου, με ανάλυση του αποδιδόμενου ποσού.

4. Με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και του άρθρου 39 του Ν. 2963/2000 προκύπτει ότι το ποσοστό (10%) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπαροχή που λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο για παροχή υπηρεσίας προς τα Ι.ΚΤΕΟ, καθώς καταβάλλεται στο Δημόσιο για την κάλυψη της εποπτείας και του ελέγχου της ορθής λειτουργίας των Τεχνικών ελέγχων οχημάτων, πράξη η οποία εντάσσεται στα πλαίσια εκπλήρωσης της αποστολής του Δημοσίου και κατά συνέπεια, το ποσοστό αυτό (10%) που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο, δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.

5. Το ανωτέρω ποσοστό 10% θα υπολογίζεται στην καθαρή αξία που καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες οχημάτων (τιμή προ Φ.Π.Α.).

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:


Καθαρή αξία καταβαλλόμενη από τον πελάτη 100

Φ.Π.Α. 18% 18

Συνολικό ποσό καταβαλλόμενο από τον πελάτη 118

Δικαίωμα Δημοσίου 100 Χ 10% = 10

(Το ποσό αυτό αποτελεί έξοδο (εισροή) του Ι.ΚΤΕΟ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, καθώς δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.)
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο