Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2018 ]

ΕΦΚΑ αριθ. πρωτ.: Σ62/4/145776/2018 Διαβίβαση καταλόγων ΙΙΕΚ για τα έτη 2015, 2016/2017 και 2018

(Διαβίβαση καταλόγων ΙΙΕΚ για τα έτη 2015, 2016/2017 και 2018)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 30-1-2018
Αριθ. Πρωτ. Σ62/4/145776/30-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 (10671)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2103729741
FAX: 2103633666
e-mail : [email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση καταλόγων ΙΙΕΚ για τα έτη 2015, 2016/2017 και 2018.»


Σας διαβιβάζουμε καταλόγους ΙΙΕΚ για τα έτη 2015, 2016/2017, και 2018 (Πίνακες 1, 2 και 3 αντίστοιχα) τα οποία λειτουργούν βάσει του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄) που διέπει τη λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας από το Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφερειακών Δομών Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου να χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου ή προσαύξηση στη σύνταξη για τέκνα τα οποία παρακολουθούν τα προγράμματά τους, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο