Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: 7732/2018 Υποχρέωση εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία

(Υποχρέωση εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23-01-2018
Αριθ. Πρωτ.: 7732

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Προϊστάμενος Τμήματος: Δ. Μπιτζούνης
Πληροφορίες: Α. Καλογεροπούλου
Δ. Αντωναράκος
Τηλέφωνο: 210-3893206

ΘΕΜΑ : «Ερώτηση 2525/11-01-2018 με θέμα: «Ανάκληση υποχρέωσης εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία»

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 5018/16-01-2018 εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 2525/11-01-2018 Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «Ανάκληση υποχρέωσης εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία», κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας αναφέρουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 45231/20-04-2017 (Β' 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2010 (Α' 240)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 133473/05-12-2017 ΚΥΑ (Β' 4309) και ισχύει, τα κυλικεία σχολείων εμπίπτουν στις επιχειρήσεις που βάσει του ΚΑΔ τους, υποχρεούνται να διαθέτουν τερματικό πληρωμής καρτών POS. Οι δε προθεσμίες συμμόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωμής οι οποίοι προστέθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 133473/05-12-2017 ΚΥΑ (Β' 4309), ορίζονται με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6030/18-01-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 635Φ465ΧΙ8-ΒΞΡ).

Ο καθορισμός των ανωτέρω ΚΑΔ έχει γίνει από το Υπουργείο ΟικονομικώνΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο