Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2004 ]

ΠΟΛ.1143/18.12.2004 Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων. (Αρ.Πρ.1101755/6416)

(Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων. (Αρ.Πρ.1101755/6416))

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1101755/6416/ΔΕ-Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1143

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων.

Σχετ.: α) Η 1068824/5195/ΠΟΛ. 1093/ΔΕ-Β/1-9-2004 εγκύκλιος β) Η 1089871/5979/ΠOΛ. 1115/ΔEB/
9-11-2004 εγκύκλιος. γ) Η 1097938/6264/ΠΟΛ. 1128/ΔΕ-Β/3-12-2004 εγκύκλιος
Σχετ.: α) Η 1068824/5195/ εγκύκλιος

β) Η 1089871/5979/ΠOΛ.1115/9.11.2004 εγκύκλιος.

γ) Η 1097938/6264/ εγκύκλιος

Στη συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων διαταγών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα των:

Κ.Α 4214 Εμπόρου (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου και

Κ.Α 5402 Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%).

Ο συντελεστής 0.7% υπολογίζεται επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων των ως άνω επιχειρήσεων ανεξαρτήτως της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται τα έσοδα αυτά, με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες που δεν υπάγονται στους ανωτέρω κωδικούς είναι μικρότερα των ακαθαρίστων εσόδων των κωδικών 4214 και 5402. Εξαιρετικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3259/2004, θεωρούνται ως έσοδα από πρατήριο βενζίνης και πετρελαίου (ΚΑ. 4214) και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από τις συναφείς δραστηριότητες πώλησης λιπαντικών και αξεσουάρ καθώς και παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, εφόσον ασκούνται παράλληλα με την δραστηριότητα του Εμπόρου (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου.

2. Σε περιπτώσεις επιστροφών φόρων, προστίμων κλπ. ο προσωρινός έλεγχος θα διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και σχετικές οδηγίες που έχουν παρασχεθεί και ανεξάρτητα αν η υπόθεση υπάγεται για τον τακτικό έλεγχο σε Ελεγκτικό Κέντρο. Σε περιπτώσεις όμως που η υπόθεση ελέγχεται ήδη από αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο, η Δ.Ο.Υ. θα γνωστοποιεί το σχετικό αίτημα επιστροφής φόρου κλπ. έγκαιρα στο Ελεγκτικό Κέντρο προκειμένου να διενεργηθεί και ο απαιτούμενος έλεγχος από την ίδια Ελεγκτική, Υπηρεσία.

Εξαιρετικά σε περιπτώσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος, όπου είναι απαραίτητη η διενέργεια προσωρινού ελέγχου, αυτός θα διενεργείται από το Ελεγκτικό Κέντρο που είναι αρμόδιο για τον τακτικό έλεγχο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο