Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2114 ΕΞ 24.10.2017 Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη

(Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 24.10.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2114 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2114/2017

ΘΕΜΑ : Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη


ΕΡΩΤΗΜΑ

Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία (παροχής υπηρεσιών) αγόρασε οικόπεδο και προχώρησε στην ανέργεση διόρωφης οικοδομής πλέον υπογείου προκειμένου μελλοντικά να το χρησιμοποιήσει ως έδρα. Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της τοιχοποιίας και θέλει να προχωρήσει σε αποπεράτωση του υπόγειου χώρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος (π.χ. φύλαξη αρχείου), ο οποίος θα δηλωθεί και στην εφορία. Σημειωτέον ότι η αποθήκη θα παραμείνει χωρίς σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε αν μπορούμε να προβούμε στη διενέργεια αποσβέσεων για τον υπόγειο χώρο-αποθήκη και αν ναι σε τι ποσοστό επί του κόστους ανέργεσης, λαμβανομένου υπόψιν ότι τα κόστη ανέργεσης αφορούν το σύνολο της οικοδομής.

Στο Ε9 δηλώνετε ως βοηθητικός χώρος του ισογείου ορόφου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την παράγραφο 1 (ζ), του άρθρου 30, του ν. 4308/2014, οι πολύ μικρές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία χρησιμοποιούν τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας και δεν εφαρμόζουν τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως και 3(α)(4) του άρθρου 18 του νόμου.

Οι φορολογικές μέθοδοι απόσβεσης καθορίζονται από το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 και τη σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ.1073/31.3.2015.

Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο