Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2017 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos

(Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 24.10.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2017 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2017/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos


ΕΡΩΤΗΜΑ

Παίρνουμε για παράδειγμα την εταιρεία μας που είναι μία φοροτεχνική εταιρεία. Οπότε έχουμε την εξής συναλλαγή:

Η φοροτεχνική εταιρεία λαμβάνει από ιδιώτη πελάτη της για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ με μετρητά το ποσό των 100€ που είναι ο φόρος και επιπλέον 0,90€ που είναι η προμήθεια της τράπεζας Πειραιώς με αποτέλεσμα μετά από αυτή την συναλλαγή η εταιρεία βρίσκεται να έχει στο ταμείο της 100,90€ για τα οποία δεν υπάρχει κάποιο παραστατικό πέραν του αποδεικτικού από το μηχάνημα easy pay center της τράπεζας. Επίσης την ίδια ώρα ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας είναι -100,90€ καθώς από εκεί έχει δεσμευτεί το ποσό από την τράπεζα ώστε να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πληρωμή. Το κέρδος-έσοδο για την φοροτεχνική εταιρεία που παίρνει από την Τράπεζα Πειραιώς είναι βάσει κάποιου συμφωνητικού π.χ. 0,60€ ανά συναλλαγή και πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό για το οποίο όμως είναι ξεκάθαρο ότι για αυτή την περίπτωση εκδίδεται τιμολόγιο από την φοροτεχνική εταιρεία προς την Τράπεζα Πειραιώς με το αντίστοιχο ποσό ανάλογα με το πόσες συναλλαγές πραγματοποιηθούν.

Το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό από την Φοροτεχνική εταιρεία προς τον Ιδιώτη πελάτη της.

Πωλήτρια Εταιρεία είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Πελάτης είναι ο ιδιώτης και ενδιάμεσος είναι η φοροτεχνική εταιρεία η οποία λαμβάνει την αμοιβή της από την Τράπεζα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για το ποσό των ευρώ 100,90 η φοροτεχνική εταιρεία λειτουργεί ως ενδιάμεσος. Για το εν λόγω ποσό πρέπει να υπάρχει κάποιο παραστατικό που να τεκμηριώνει τη λήψη των χρημάτων, αν η συναλλαγή δεν γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Με την είσπραξη του ποσού των ευρώ 100,90 χρεώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα της φοροτεχνικής εταιρείας με πίστωση λογαριασμού υποχρέωσης, η οποία κλείνει (χρεώνεται) με πίστωση των ταμιακών διαθεσίμων κατά την είσπραξη του ποσού από την τράπεζα. Έσοδο της φοροτεχνικής εταιρείας είναι μόνο η προμήθειά της ευρώ 0,60, για την οποία εκδίδεται τιμολόγιο.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο