Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2018 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2055 ΕΞ 24.10.2017 Ζημιές εις νέον

(Ζημιές εις νέον)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 24.10.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2055 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2055/2017

ΘΕΜΑ : Ζημιές εις νέον

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κύριοι, παρακαλώ πολύ, όπως μου απαντήσετε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή και με προηγούμενες αποφάσεις της υπηρεσίας σας στο κάτωθι ερώτημά μου:

Ανώνυμη Εταιρεία με συσσωρευμένο υπόλοιπο ζημιών εις νέον ΧΧΧΧΧΧ ποσού από τις χρήσεις 2008-2009-2010-2011-2012, δεν έχει υποβάλλει μέχρι σήμερα εμπρόθεσμα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για τις επόμενες χρήσεις 2013-2014-2015-2016. Προτίθεται να τις υποβάλλει μέχρι 31/12/2017.

Με βάση τη φορολογική νομοθεσία οι ζημιές συνολικού ποσού ΧΧΧΧΧ χάνονται, δεν αναγνωρίζονται και δεν συμψηφίζονται με τυχόν κέρδη των επόμενων χρήσεων για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εμπρόθεσμα.

Θα πρέπει να διαγράψω αυτές τις ζημιές από τον λογαρ. της Γ.Σ. 42.01; Με ποιές εγγραφές θα μηδενισθεί ο λογαριασμός αυτός; Στους ισολογισμούς των χρήσεων 2013-2014-2015-2016 τι θα εμφανίζεται στον λογαρ. 42.01;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι μεταφερόμενες ζημίες έχουν τη λογιστική και τη φορολογική τους διάσταση. Οι λογιστικές ζημίες μεταφέρονται στον ισολογισμό και συμψηφίζονται με κέρδη ή με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία (μείωση κεφαλαίου) είναι πράξη που απαιτεί αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα της ανώνυμης εταιρείας και υπόκειται σε δημοσίευση. Οι φορολογικές ζημίες τακτοποιούνται στη δήλωση φόρου εισοδήματος βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.  Δηλαδή, η διαγραφή για φορολογικούς σκοπούς των ζημιών εις νέον δεν συνεπάγεται ότι οι εν λόγω ζημίες διαγράφονται και για λογιστικούς σκοπούς. Συνεπώς, ο λογαριασμός ζημιές εις νέο θα έχει εξ’ αυτού του λόγου διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο