Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: Α.Τ.Υ.Ε.Α.Α.Δ.Ε. 1004952 ΕΞ 2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δέκατου του Ν. 4506/2017

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δέκατου του Ν. 4506/2017)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 11/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:Α.Τ.Υ.Ε.Α.Α.Δ.Ε. 1004952 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 10563 Αθήνα
Τηλέφωνα: 2131624286,
: 2131624287, 2131624234
Fax: 2131624233
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δέκατου του Ν. 4506/2017»

Αναφορικά με το θέμα της εκκαθάρισης των αποζημιώσεων δαπανών καθαριότητας, για διευκόλυνση των Υπηρεσιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου του Ν. 4506/2017 ορίζεται ότι για το προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης που απασχολήθηκε προς κάλυψη των αναγκών των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των Ανεξάρτητων Αρχών κατά το διάστημα από 30-6-2017 μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4506/2017 (12-12-2017), προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης ανά ώρα απασχόλησης με βάση το ωρομίσθιο που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) για την αμοιβή προσωπικού που απασχολείται στο δημόσιο τομέα με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Για τον αριθμό των ωρών απασχόλησης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη διαπιστωτική πράξη του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης.

2. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. Α.Τ.Δ. 1192584 ΕΞ 2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄4640/29-12-2017) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον αριθμό των ωρών απασχόλησης του προσωπικού για τον καθαρισμό των κτιρίων των Υπηρεσιών της.

3. Με το αριθμ. 2/92740/ΔΕΠ/5-1-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που σας κοινοποιείται με την παρούσα, σε απάντηση του αριθμ. Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1189928 ΕΞ 2017/21-12-2017 εγγράφου μας, αποσαφηνίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσης.

4. Επισημαίνεται ότι στην παράγραφο 5 του άρθρου δέκατου του Ν. 4506/2017 προβλέπεται ότι χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί μετά τις 30.06.2017 για την απασχόληση που προσωπικού καθαριότητας δεν αναζητούνται και συμψηφίζονται με τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο