Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2018 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1002411 ΕΞ 2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 5/1/18
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1002411 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄       

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα        
Τηλέφωνο: 2103375138-139        
Fax: 2103375049        
Url: www.aade.gr
   
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού»

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 19/1/2018 στο fax 210 3375049.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α΄:

• Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης ή/και μεταπτυχιακό στο management
• Εμπειρία σε φορολογικά ή τελωνειακά ζητήματα ή έλεγχο άνω των τριών (3) ετών.
• Ευχέρεια στο γραπτό λόγο
•  Άριστη χρήση excel ή/και access.

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β΄:

i. Οικονομική Ανάλυση

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικών σπουδών ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της Αλλοδαπής
• Διδακτορικό δίπλωμα στους τομείς των Χρηματαγορών ή της Οικονομετρίας ή των Μακροοικονομικών ή της Πολιτικής Οικονομίας ή της Δημοσιονομικής Πολιτικής ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στους τομείς των Χρηματαγορών ή της Οικονομετρίας ή των Μακροοικονομικών ή της Πολιτικής Οικονομίας ή της Δημοσιονομικής Πολιτικής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα Οικονομικής-Δημοσιονομικής πολιτικής ή και θέματα φορολογίας.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ προγραμμάτων Office και οικονομετρικών-στατιστικών πακέτων.

ii. Οικονομικά

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της Αλλοδαπής.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης.

Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα φορολογίας.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού προγραμμάτων Office.

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει την άποψή του.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και κατά την εξέτασή τους θα ληφθούν υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Του εγγράφου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων τους όλοι οι υπάλληλοι.

                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο