Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2004 ]

ΠΟΛ.1132/8.12.2004 Κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων. Παροχή οδηγιών.(Αρ.Πρ.: 1099119/383Α/00ΤΥ/Ε)

(Κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων. Παροχή οδηγιών.(Αρ.Πρ.: 1099119/383Α/00ΤΥ/Ε))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 8/12/2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1099119/3834/00ΤΥ/Ε΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ - Ε΄

ΠΟΛ.: 1132

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων. Παροχή οδηγιών.

ΣΧΕΤ: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1085068/1070/Α0006/26-10-2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

ΣΧΕΤ: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1085068/1070/Α0006/26.10.2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

Όπως είναι γνωστό μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 179/2000 (Φ.Ε.Κ 167 τ. Α΄ 21-7-2000) «Οργάνωση Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων και τροποποίηση του Π.Δ. 28011997» με αριθμ. 1095541/4526/00ΤΎ/E΄ έγγραφό μας, σας δόθηκαν οδηγίες για την κίνηση των προβλεπομένων, από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασιών για τη στέγαση των Υπηρεσιών αυτών.

Με δεδομένο ότι με το άρθρο 60 του Ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. 210 τ. Α) οι πιο πάνω Υπηρεσίες καταργήθηκαν, γεγονός που σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί με το πιο πάνω σχετικό παρακαλούμε, μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 6 του άρθρου 60 του ως άνω νόμου Υπουργικής απόφασης «περί καθορισμού του χρόνου παύσης της λειτουργία των Τ.Ε.Κ...» να κινήσετε τη διαδικασία της πρόωρης λύσης των μισθώσεων των ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν για τη στέγαση των Υπηρεσιών αυτών.

Ευνόητο είναι, ότι πριν προβείτε στην πρόωρη λύση των μισθώσεων να εξετάσετε και το ενδεχόμενο στέγασης άλλων υπηρεσιών στα μισθωμένα ακίνητα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 N. 3130/03.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο