Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2004 ]

ΣΔΟΕ 111370/07.12.04 Εισαγωγή από τρίτες χώρες ζώντων αμνοεριφίων Σφαγή - Σήμανση και διακίνηση του κρέατος στο εσωτερικό της χώρας

(Εισαγωγή από τρίτες χώρες ζώντων αμνοεριφίων Σφαγή - Σήμανση και διακίνηση του κρέατος στο εσωτερικό της χώρας )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ 111370/07.12.04  Εισαγωγή από τρίτες χώρες ζώντων αμνοεριφίων Σφαγή - Σήμανση και διακίνηση του κρέατος στο εσωτερικό της χώρας

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 309904/ 09-011-2004 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων


Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε και στις υπηρεσίες σας παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το περιληπτικό θέμα, μεταξύ των οποίων στην παράγραφο τέσσερα αυτού διαλαμβάνεται ότι «οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) γνωστοποιούν στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής του τόπου προορισμού, την εισαγωγή των ζώων (είδος και αριθμός ζώων, χώρα καταγωγής, όνομα και διεύθυνση εισαγωγέα, αριθμός μεταφορικού μέσου, τόπος προορισμού και εκφόρτωσης) με ταυτόχρονη κοινοποίηση των παραπάνω στοιχείων και στην Π.Δ. ΣΔΟΕ στην δικαιοδοσία της οποίας ανήκει ο τόπος προορισμού των ζώων».

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την αξιοποίηση των προαναφερομένων στοιχείων στους ελέγχους τόσο της διακίνησης όσο και των συναφών δραστηριοτήτων κατά το στάδιο των στοχευμένων ελέγχων, όπως εισαγωγείς � χονδρέμποροι � σφαγεία - κρεοπώλες κλπ, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα αριθμ 106379/5-8-2004 & 108032/20-8-2004 έγγραφά μας.

Επειδή αναμένεται αθρόα εισαγωγή αμνοεριφίων από τρίτες χώρες λόγω και των εορτών των Χριστουγέννων κρίνεται σκόπιμο όπως εντείνετε τους ελέγχους σας σε όλα τα στάδια, από την εισαγωγή μέχρι τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, προκειμένου να περιοριστεί το απαράδεκτο φαινόμενο της Ελληνοποίησης των τριτοχωρίτικων αμνοεριφίων, με ότι τούτο συνεπάγεται για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και των καταναλωτών.

Τέλος να επισπεύσετε και ολοκληρώσετε το συντομότερο δυνατό τους ελέγχους που διεξάγετε στα πλαίσια του 106379/5-8-2004 εγγράφου μας, συντάσσοντας και αποστέλλοντας τις σχετικές εκθέσεις ελέγχων στις αρμόδιες υπηρεσίες, προτάσσοντας σε κάθε περίπτωση εκείνες που αφορούν σε εισαγγελικές παραγγελίες ενημερώνοντας άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο