Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2017 ]

ΠΟΛ.1212/2017 Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου

(Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 21/12/2017
ΠΟΛ.1212/21-12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103644781,
2103642570 2103604308

ΠΟΛ 1212/2017

Θέμα: «Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου »


Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, σχετικά με τη δυνατότητα θέσης οχήματος αποβιώσαντος προσώπου σε ακινησία σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 22 του ν. 2367/1953, όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος, δύναται να το θέσει σε εκούσια ακινησία, καταθέτοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός από τη δήλωση ακινησίας και τα στοιχεία του οχήματος (άδεια και πινακίδες).

2. Περαιτέρω σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1808/17-10-2000 γνωμοδοτικό έγγραφο του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας, η δήλωση ακινησίας ή διακοπής ακινησίας αυτοκινήτου, ως μονομερής υλική ενέργεια, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκατοχής του αυτοκινήτου, μπορεί να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη ή συγκάτοχο, χωρίς τη συναίνεση του άλλου ή των άλλων συνιδιοκτητών ή συγκατόχων, αφού η ταυτόχρονη παράδοση των κρίσιμων στοιχείων κυκλοφορίας διασφαλίζει από φορολογικής απόψεως την επερχόμενη έννομη συνέπεια της ακινησίας.

Σημειώνεται, εξάλλου ότι εν προκειμένω δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2961/2001 (κώδικας φορολογίας κληρονομιών) ούτε απαιτείται η μεταβίβαση του οχήματος σε κληρονόμο, καθώς για τη θέση σε ακινησία δεν ελέγχεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος, αλλά αρκεί η κατοχή αυτού.

3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος προσώπου στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ., οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήματος δηλαδή έχει τη φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, μπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2367/1953 με ταυτόχρονη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της κατοχής του οχήματος.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο