Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/92381/0026/2017 Εκτέλεση προϋπολογισμού

(Εκτέλεση προϋπολογισμού)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 2/92381/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας: 115 26, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέ:φωνο: 2106987704
Fax: 2106987730
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού»

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού φορέων μετά την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών με τους νέους Οργανισμούς των Υπουργείων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών με τη νέα δομή τους, θα εξακολουθήσουν να βαρύνουν, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, τους αντίστοιχους ειδικούς φορείς που έχουν προβλεφθεί στον εκτελούμενο προϋπολογισμό.

β) Οι πιστώσεις αυτές μπορεί να μεταφέρονται ή/και να μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις.

γ) Διατάκτες των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί ή μεταφερθεί για τη λειτουργία των αντίστοιχων Υπηρεσιών θα είναι, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα νέα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα.

δ) Τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των σχετικών δαπανών ή την εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία, θα εκδίδονται από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα βάσει των εκδιδομένων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 24 παρ. 3γ του ν. 4270/2014 κυα ή λοιπές αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 

ε) Αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την πληρωμή δαπανών, που είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων Οργανισμών για τη δέσμευση των πιστώσεων που είχαν μεταβιβαστεί με σχετικά επιτροπικά εντάλματα, εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς είναι σύννομη, κατά το μέρος αυτό, η πληρωμή των σχετικών δαπανών.

στ) Τέλος, όσον αφορά στις μεταβιβάσεις πιστώσεων που δεν είχαν δεσμευθεί μέχρι τη λειτουργία των νέων Υπηρεσιών, αυτές θα πρέπει να ανακληθούν, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους, και να ακολουθήσει εν συνεχεία νέα μεταβίβαση αντίστοιχων πιστώσεων στους νέους Δευτερεύοντες Διατάκτες.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος Χουλιαράκης

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο