Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2002 ]

ΠΟΛ.1090/7.3.2002 Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα

(Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1022772/482/ΔΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Τηλέφωνο: 010/3375381 - 182

ΠΟΛ 1090


ΘΕΜΑ: Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα.

1022772/482/ΔΜ/

Σε συνέχεια της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α'/2.5.2001) «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπού στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις», κρίθηκε αναγκαία η συμπλήρωση της υπ' αριθ. 1062201/1474/ΔΜ/εγκυκλίου ως εξής:

Προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ σε πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.2910/2001, δηλαδή στους αλλοδαπούς που δεν έχουν ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη ιθαγένεια και στους πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωρισθεί αυτή η ιδιότητα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει εκτός των εγγράφων με τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή διαβατήριο) να προσκομίζεται απαραίτητα και το στοιχείο νομιμοποίησής τους στην Ελλάδα, δηλαδή η άδεια παραμονής τους, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σε ισχύ. Φωτοτυπία της άδειας αυτής θα κρατείται στο φάκελο του φορολογούμενου.

Συμπληρωματικά σας υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα τήρησης των κυρώσεων του Ν.1599/1986 για όσους χρησιμοποιούν και καταθέτουν πλαστά στοιχεία και δικαιολογητικά και την παραπομπή τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Θεωρούμε δεδομένη την από μέρους σας γνωστοποίηση, στους ενδιαφερόμενους, πως όλες οι δηλώσεις Μητρώου (Μ1-Μ13) επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές διατάξεις του Ν.2910/2001, καθώς και σχέδιο ανακοίνωσης αξιόποινων πράξεων στην Εισαγγελία κάθε περιοχής, όπου αναλυτικά θα αναφέρετε το περιστατικό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο