Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2004 ]

IKA Α.Π.Γ99/153/10.11.04 Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων έτους 2004.

(Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων έτους 2004. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ.Πρωτ. Γ99/1/153/10.11.2004 Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων έτους 2004.

Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. Β115199/16-6-2004 έγγραφο του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες του εν λόγω Οργανισμού, προκειμένου να χορηγήσουν επιδόματα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους, θα δέχονται κατ' εξαίρεση τα έντυπα ''ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ'', που χορηγούνται από του εργοδότες για χρονικές περιόδους απασχόλησης τους από 1/1/2004 και μετά, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου διμήνου πριν τη λύση της εργασιακής τους σχέσης, απευθείας χωρίς καμία προηγούμενη επικύρωση τους από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες εσόδων του ΙΚΑ ' ΕΤΑΜ.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο