Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1180099 ΕΞ 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 30/11/2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1180099 ΕΞ2017/30-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα
Ταχ. Θυρ.: 101 84
Πληροφορίες:Μ.ΠΙΛΑΤΗ
Τηλέφωνο:210.33.75.106
FAX:210.33.75.233 και 049
URL:www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία»


Στο πλαίσιο συμπλήρωσης της Ομάδας των Μόνιμων Εκπαιδευτών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, με υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Χημικών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως και την Δευτέρα, 18/12/2017 στο [email protected], κοινοποιώντας την ως άνω αίτηση και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμήμα Β' Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων Και Αξιολόγησης Αναγκών στο [email protected]

Οι υπάλληλοι του εν λόγω κλάδου που θα επιλεγούν ως Μόνιμοι Εκπαιδευτές θα μετατεθούν σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία.

Το εκπαιδευτικό έργο, εκτός από τη διδασκαλία, θα περιλαμβάνει προετοιμασία εισηγήσεων/παρουσιάσεων, εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών ανά θεματική ενότητα, διαμόρφωση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγηση γραπτών εξετάσεων, συνεχή παρακολούθηση και τυχόν ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με εκπαιδευτικές δομές άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου ή και άλλων χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε., όσο και για μέλη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, για ιδιώτες και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε. Τα προγράμματα θα διεξάγονται τόσο εντός αίθουσας όσο και εξ αποστάσεως. 

Βασικά κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν:
• Τα έτη εμπειρίας στο ΓΧΚ
• Η επιστημονική κατάρτιση και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο (πτυχίο ως αναγκαίο προσόν, μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό, ως πρόσθετα προσόντα.)

Επιπρόσθετα, θα συνεκτιμηθεί η διδακτική εμπειρία, εφόσον υπάρχει, η γνώση των αρχών και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, η γνώση και χρήση νέων τεχνολογιών, η εξοικείωση και η βούληση ενασχόλησης με σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση), το συγγραφικό και ερευνητικό έργο, η ικανότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους στους νέους συναδέλφους και ταυτόχρονα να παραμείνουν σε πλήρη επαφή με τις δυναμικές αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της Χημικής Επιστήμης, καθώς και η συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου.

Η επιλογή των Μόνιμων Εκπαιδευτών θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, όπως θα προκύπτουν από τη συνημμένη αίτηση, το βιογραφικό και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά, καθώς και από την αξιολόγησή τους στη συνέντευξη που θα κληθούν να δώσουν όσοι πληρούν όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια. Για τη συμμετοχή τους στη συνέντευξη, οι υποψήφιοι που θα κληθούν θα πρέπει να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση (διάρκειας 10') με PowerPoint στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όλοι οι υπάλληλοι.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο