Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2017 ]

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 4671/2017 Χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017

(Χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 27/11/2017
Αριθμ. Πρωτ. 4671

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41 Αθήνα, Τηλ.: 210 5249 397, 210 5224 861, 210 5231 894, Fax:2105229 180, email: [email protected]
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017


ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αριθμ. 2/85835/24.11.2017 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017

Ενόψει εφαρμογής των διατάξεων της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 και λαμβανομένης υπόψη της προθεσμίας λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως την 12/12/2017, παρακαλείσθε όπως προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες οργάνωσης των υπηρεσιών της μονάδας σας, δίνοντας σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις στους Προϊσταμένους και υπαλλήλους προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι ασφαλισμένοι μας που προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους που απαιτούνται για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης των ασφαλισμένων στις μονάδες του ΕΦΚΑ για το σκοπό αυτό, η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες μας θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα, με σειρά που θα δίνεται από το μηχάνημα προτεραιότητας εξυπηρέτησης κοινού, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Διοίκησης για το ωράριο εξυπηρέτησης και με καθοδήγηση των συναλλασσόμενων στην περίπτωση ταυτόχρονα μεγάλης προσέλευσης προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός που θα εμποδίζει την άμεση εξυπηρέτηση.

Παρακαλώ να παρακολουθείτε προσωπικά την προσέλευση των ασφαλισμένων και να παρεμβαίνετε άμεσα όπου απαιτείται με αναδιάταξη του προσωπικού εξυπηρέτησης, ώστε με τη λήξη του ωραρίου να έχουν εξυπηρετηθεί όλοι οι προσερχόμενοι για το σκοπό αυτό.

Ιδιαίτερα οι Υπηρεσίες υπαγωγής στην ασφάλιση της Α' Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και των Περιφερειακών Τμημάτων Αγροτών να διεκπεραιώνουν κατά απόλυτη προτεραιότητα τις εκκρεμείς αιτήσεις εγγραφής υπαγωγής στην ασφάλιση στο μητρώο ασφαλισμένων για όσους συναλλασσόμενους προσέρχονται στην Υπηρεσία ή ζητούν την άμεση ασφάλιση μέσω των τοπικών Ανταποκριτών ή άλλων μέσων, ενόψει υποβολής της σχετικής αίτησης για χορήγηση κοινωνικού μερίσματος έτους 2017.

Το παρόν με ευθύνη σας να τεθεί υπόψη στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς σας προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα.


Με εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο