Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1764 ΕΞ 28.9.2017 Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία

(Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 28.09.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1764 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1764/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ατομική επιχείρηση εντάχθηκε στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων λόγω τζίρου από 01/01/2016.

Παρακαλώ να μας υποδείξετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο υπολογισμός για την απογραφή έναρξης την 01/01/2016 του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής του φορολογικού έτους 2015, καθώς, για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό και φόρος εισοδήματος που δεν αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ποιες εγγραφές θα πρέπει να γίνουν στα διπλογραφικά βιβλία της ατομικής επιχείρησης για το φόρο εισοδήματος και την προκαταβολή για το φορολογικό έτος 2016 και ποιες οι εγγραφές κατά την εξόφληση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην απογραφή έναρξης της χρήσεως 2016, περιλαμβάνεται η υποχρέωση που έχει προκύψει για το εισόδημα της χρήσεως 2015 και αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος, όχι την προκαταβολή για την επόμενη χρήση και μόνο το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εισοδήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μεταφέρεται για παρακολούθηση στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αγνοώντας τα άλλα προσωπικά εισοδήματα του φυσικού προσώπου. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση τα σχετικά εισοδήματα.

Παράδειγμα

Για τα εισοδήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χρήσης 2015, έστω ότι προκύπτει φόρος εισοδήματος Ευρώ 100, προκαταβολή από το προηγούμενο έτος 2014 έστω Ευρώ 20 και προκαταβολή για το επόμενο έτος 2016 βάσει των εισοδημάτων του 2015, έστω Ευρώ 100. Το ποσό που θα καταχωρηθεί ως υποχρέωση για φόρο εισοδήματος στην απογραφή έναρξης την 01.01.2016 είναι -20 + 100 = Ευρώ 80. Με την καταβολή εντός του 2016 του ποσού των - 20 + 100 + 100 = Ευρώ 180 θα διενεργηθεί η εγγραφή: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο