Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: 35593/2017 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία που έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα ν. 4231/2014»

(Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία που έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα ν. 4231/2014»)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.:35593

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση:Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας:101 83 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Σιμιτζή
Τηλέφωνο:213 1364633
FAX: 2131364616
Mail: [email protected]

Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία που έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα ν. 4231/2014» .

Σχετικό: Το με ΑΠ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1153447 ΕΞ 2017/13-10-2017 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης την οποία η χώρα μας επικύρωσε με το ν.4231/2014 (ΦΕΚ 19 Α'), έγγραφα και πράξεις που σχετίζονται με την κατοικία ή τη διαμονή φυσικών προσώπων όποια και αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση επισημείωσης με τη Σφραγίδα της Χάγης μεταξύ δύο συμβαλλόμενων κρατών. Βασική προϋπόθεση για τα έγγραφα και τις πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω είναι να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

Συναφώς οι φορολογικές υπηρεσίες οι οποίες εκδίδουν έγγραφα και αφορούν στη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων εμπίπτουν στην ανωτέρω Σύμβαση και δε χρήζουν επικύρωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΔΕΔΕΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο