Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2004 ]

ΠΟΛ.1111/27.10.2004 Έκταση εφαρμογής της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1003/04, σχετικά με τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet. (Αρ. Πρ.1086725/5479/1001/Α0014)

(Έκταση εφαρμογής της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1003/04, σχετικά με τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet. (Αρ. Πρ.1086725/5479/1001/Α0014))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004
Αρ. Πρωτ.1086725/5479/1001/Α0014
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ.1111
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2 - 4 T.K. 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες Β. Δεδεμάδης Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο 3647202-5 FAX 3645413

ΘΕΜΑ: Έκταση εφαρμογής της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1003/2004, σχετικά με τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.

1. Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών , παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., τις οποίες υποβάλουν οι υποκείμενοι ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet και απορρίπτονται λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, μέχρι την 5 η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον η περιοδική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, έχει δοθεί εμπρόθεσμα η εντολή πληρωμής στην Τράπεζα και υπάρχει το ακριβές υπόλοιπο στον λογαριασμό του υπόχρεου.

2. Επειδή από την μέχρι τώρα εφαρμογή της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο. έχουν προκύψει προβλήματα για τα οποία υπήρξε διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισής τους, και προκειμένου να υπάρχει ορθή και ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις Δ.Ο.Υ., γίνεται δεκτό ότι, στις διατάξεις της ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 132 Β), εμπίπτουν και οι ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Όταν από λανθασμένο χειρισμό του υπαλλήλου της μεσολαβούσας τράπεζας, πληκτρολογήθηκε λάθος ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και δεν αποδόθηκε ο Φ.Π.Α., ενώ συντρέχουν και οι τρείς προϋποθέσεις που ορίζονται στην Α.Υ.Ο.Ο.

β) Όταν από λανθασμένο χειρισμό του υποκείμενου ή του λογιστή του, αναγράφηκε λάθος ο ΑΦΜ στην περιοδική δήλωση ή στην εντολή πληρωμής προς την μεσολαβούσα τράπεζα, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η περιοδική δήλωση, αλλά τόσο η δήλωση όσο και η εντολή έχουν δοθεί εμπρόθεσμα και υπάρχει το ακριβές υπόλοιπο στο λογαριασμό του υπόχρεου.

γ) Όταν από λάθος διαβίβαση της εντολής πληρωμής προς την τράπεζα, ενώ είχε υποβληθεί η περιοδική δήλωση εμπρόθεσμα και υπήρχε το ακριβές υπόλοιπο στο λογαριασμό, δεν καταβλήθηκε ο οφειλόμενος Φ.Π.Α.

δ) Όταν από λάθος χειρισμό, η μεσολαβούσα τράπεζα δεν προέβη στην ανάληψη του σχετικού ποσού από τον λογαριασμό του υποκειμένου, παρ΄ ότι υπήρχε το ακριβές υπόλοιπο, με αποτέλεσμα να μην αποσταλεί ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. μέσω του διατραπεζικού συστήματος, στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή η περιοδική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον υποκείμενο.

3. Συνεπώς, εφόσον στο μέλλον υπάρχει απόρριψη περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet και η απόρριψη οφείλεται σε μία από τις παραπάνω περιγραφόμενες περιπτώσεις, η απορριφθείσα περιοδική δήλωση μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 5 η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου, ως εμπρόθεσμη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο