Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1167733 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017), με τα οποία αντικαταστάθηκαν διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) και του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

(Κοινοποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017), με τα οποία αντικαταστάθηκαν διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) και του ν. 4446/2016 (Α΄ 240))

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1167733 ΕΞ2017/09-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Κούλου
Τηλέφωνο : 210 3613274
Fax : 210 3635077
Url : www . aade . gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017), με τα οποία αντικαταστάθηκαν διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) και του ν.4446/2016 (Α΄ 240)

Κοινοποιούνται συνημμένα οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», με τις οποίες:

α) επήλθαν περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις και διορθώσεις στις διατάξεις των άρθρων 4, 8, 101, 105, 106α, 106γ, 106ε και 171 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα, εφεξής ΠτΚ), όπως είχαν αντικατασταθεί με τον ν. 4446/2016 (Α΄240),

β) καταργήθηκαν ρητά τα άρθρα 85, 86, 87 και 88 ΠτΚ περί της Επιτροπής Πιστωτών, η οποία δεν αποτελεί όργανο της πτώχευσης μετά την αντικατάσταση του άρθρου 52 ΠτΚ με τον ν.4446/2016 και

γ) αντικαταστάθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4446/2016, που αφορούν το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 11 του άρθρου 106β ΠτΚ (αναφορικά με τη δυνατότητα άπαξ τροποποίησης ήδη επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μερών), της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 106γ ΠτΚ (αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ενημερότητας για τις ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή) και του άρθρου 156 ΠτΚ (αναφορικά με την κατάταξη απαιτήσεων στην πτώχευση σε περίπτωση συρροής προνομίων).
Με εντολή Διοικητή
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο