Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1496 ΕΞ 6.9.2017 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης

(Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 06.09.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1496 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1496/2017

ΘΕΜΑ : Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ελληνική εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της συνεργάζεται με τεχνολογικά ευρωπαϊκά ινστιτούτα για έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε ρομποτικές συσκευές λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση.
Στις οικονομικές καταστάσεις του Ε.Γ.Λ.Σ στα αποτελέσματα χρήσεως υπήρχε διαχωρισμός εκτός από έξοδα διοίκησης και διάθεσης και σε έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης.
Στις οικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π (κατάσταση αποτ/των κατά λειτουργία υποδ. Β.2.1) δεν υπάρχει συγκεκριμένος διαχωρισμός σε έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης.
Μπορεί η εταιρεία επειδή έχει σημαντικού ύψους τέτοια έξοδα να χρησιμοποιήσει την εν λόγω κατηγορία εξόδων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το θέμα ρυθμίζεται από την παράγραφο 11 (β), του άρθρου 16, του ν. 4308/2014.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο