Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: 12949/2017 Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

(Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού ΣχεδιασμούΠρωτ.: 12949
Αριθμ.
Διεκπ.: 7923

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 65 του Συντάγματος,

2. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει,

3. τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄/31.12.2003), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002), όπως ισχύει,

4. τις υπ’ αρ. 10735/3.08.2015, 3251/7.10.2015, 3504/14.10.2015, 11109/7609/27.7.2016 και 18783/12926/6.12.2016 αποφάσεις Προέδρου της Βουλής,

5. την από 2.8.2017 λήξη της θητείας των δικαστών μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τακτικών και αναπληρωματικών, των Ανωτάτων Δικαστηρίων του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

6. τις υπ’ αρ. 143/4.10.2017 και 5/16.10.2017 αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντίστοιχα, με τις οποίες ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,

7. την από 31/6/2017 λήξη της θητείας του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,

8. τις υπ’ αρ. πρωτ. 47908/2017 (ΦΕΚ 336 ΥΟΔΔ/07.07.2017) και 74088/2017 (ΦΕΚ 510 ΥΟΔΔ/ 17.10.2017) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις οποίες ορίζονται η Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ο αναπληρωτής της, αντίστοιχα,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ως προς τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των οποίων έληξε η θητεία, ως εξής:

Τακτικά μέλη:
1. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου του Ζαχαρία, Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πρόεδρος της Επιτροπής, με ΑΔΤ ............,
2. Γεώργιος Κοντός του Χρήστου, Αρεοπαγίτης, με ΑΔΤ ............,
3. Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ΑΔΤ ............,
4. Αριστόβουλος – Γεώργιος Βώρος του Χρήστου, Σύμβουλος της Επικρατείας, με ΑΔΤ ............,
5. Θεόδωρος Μητράκος του Μαρίνου, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, με ΑΔΤ ............,
6. Άννα Ζαΐρη του Ιωάννη, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, με ΑΔΤ ............,
7. Ανδρέας Ποττάκης του Ιωάννη, Συνήγορος του Πολίτη, με ΑΔΤ ............,
8. Σπυρίδωνας Λάππας του Ευαγγέλου, Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., με ΑΔΤ ............,
9. Κωνσταντίνος Τσιάρας του Αλεξάνδρου, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με ΑΔΤ .............

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Αντώνιος Συρίγος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής, με ΑΔΤ ............,
2. Αθανάσιος Καγκάνης του Βασιλείου, Αρεοπαγίτης, αναπληρωτής του Αρεοπαγίτη κ. Γεωργίου Κοντού, με ΑΔΤ ............,
3. Κωνσταντίνος Παραθύρας του Νικολάου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρωτής της Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κας Ασημίνας Σαντοριναίου, με ΑΔΤ ............,
4. Παναγιώτης Χαμάκος του Νικολάου, Σύμβουλος της Επικρατείας αναπληρωτής του Συμβούλου της Επικρατείας κ. Αριστόβουλου – Γεωργίου Βώρου, με ΑΔΤ ............,
5. Γεώργιος Πάσχας του Ιωάννη, αναπληρωτής του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, με ΑΔΤ ............,
6. Ιωάννης Αγγελής του Εμμανουήλ, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναπληρωτής της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, με ΑΔΤ ............,
7. Γεώργιος Μόσχος, αναπληρωτής του Συνηγόρου του Πολίτη, με ΑΔΤ ............,
8. Αντώνιος Μπαλωμενάκης του Δημητρίου, αναπληρωτής του Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Σπυρίδωνα Λάππα, με ΑΔΤ ............,
9. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη, αναπληρωτής του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, με ΑΔΤ .............

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο