Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2004 ]

ΠΟΛ.1109/1.11.2004 Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004. (Αριθ. Πρωτ.: 1086595/11220/Β0012 )

(Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004. (Αριθ. Πρωτ.: 1086595/11220/Β0012 ))

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 1 Νοεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1086595/11220/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΑΆ

ΠΟΛ.: 1109

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων του άρθρου 38 του Ν.3259/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149Α΄).

β) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε όπως ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η εισαγωγή κεφαλαίων.

3. Με τη δήλωση αποδίδεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από όλα τα υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων ( άρθρου 38 N . 3259/2004 )

Του

Επωνυμία:����������������.........................................

Δηλούντος

Διεύθυνση: Πόλη ������..οδός..���������αριθ���

Πιστωτ. Ιδρύματος

Τηλ:������.............................................................................................

Ποσό εισαχθέντων κεφαλαίων κατά το μήνα������.. έτους ���

�����

Φόρος 3% ��������������������������...

�����

Προσαύξηση λόγω εκπροθέσμου�������������...

�����

ΣΥΝΟΛΟ��������������...................................

�����

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αθήνα, ��������...
Ο ΔΗΛΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επώνυμο:�����������
Όνομα:������������.
Δ/νση:������������..
Α.Φ.Μ.:������������
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:��������.
Αριθ. μητρ. άσκ. επαγγ.:����...
Κατηγορία αδείας:�������..

Αθήνα, ��������...
Ο ΔΗΛΩΝ

Βεβαιώθηκε

Παραλήφθηκε την �����

Α.Χ.Κ���������

Τριπλοτύπου
Είσπραξης

Αριθμός����..


Ημερομηνία������


Ποσό�����..

���������..200
Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

Ο Ενεργήσας την Βεβαίωση

Ο ΔιαχειριστήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο