Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1413 ΕΞ 12.7.2017 Ταμείο υποκαταστήματος - Ταμείο έδρας

(Ταμείο υποκαταστήματος - Ταμείο έδρας)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 12.07.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1413 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1413/2017

ΘΕΜΑ : Ταμείο υποκαταστήματος – Ταμείο έδρας


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εμπορική εταιρία έχει υποκαταστήματα στην ημεδαπή. Οι πωλήσεις των υποκαταστημάτων της ενημερώνουν σε καθημερινή βάση το Ταμείο της Έδρας, χωρίς όμως τα διαθέσιμα να μεταφέρονται σε αυτό την ίδια μέρα.

Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν η ακολουθούμενη διαδικασία είναι η ενδεδειγμένη και αν θα πρέπει σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές, να παρακολουθείται το ταμείο υποκαταστήματος σε ξεχωριστό λογαριασμό από το ταμείο της έδρας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Η μεταφορά ή όχι χρημάτων από μια επιχειρηματική εγκατάσταση σε άλλη επιχειρηματική εγκατάσταση μιας οντότητας, δεν αφορά θέμα λογιστικού χειρισμού για το οποίο απαιτείται η έκδοση γνωμάτευσης.

Από το ν. 4308/2014 δεν προβλέπεται η τήρηση ιδιαίτερων λογαριασμών για την παρακολούθηση των ταμιακών διαθεσίμων κάθε υποκαταστήματος.

Η υποχρέωση της επιχείρησης εξαντλείται στην ύπαρξη δικλείδων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού της συστήματος, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο