Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1435 ΕΞ 12.7.2017 Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση

(Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 12.07.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1435 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1435/2017

ΘΕΜΑ : Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση


ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία που κάνει χρηματοδοτική μίσθωση μηχανών προβαίνει σε σύμβαση με πελάτη τον Απρίλιο του 2016. Τον Απρίλιο του 2018 ο πελάτης ζητά την ακύρωση της σύμβασης. Ο εξοπλισμός επιστρέφει στην κυριότητα της εταιρείας ως εμπόρευμα.

Η εταιρεία θα αναγνωρίσει την κυριότητα του εξοπλισμού σε ποια χρονική στιγμή; Τι εγγραφές πρέπει να γίνουν;

Σε περίπτωση που η εταιρεία έκανε δικαστικές ενέργειες στον πελάτη λόγω αδυναμίας πληρωμής αυτού, θα άλλαζε κάτι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο εκμισθωτής που εκμισθώνει πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση, αναγνωρίζει απαίτηση από τον μισθωτή η οποία μειώνεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με το κεφάλαιο που ενσωματώνεται στα εισπραττόμενα μισθώματα και καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή.

Κατά την επιστροφή του παγίου από τον μισθωτή στον εκμισθωτή και την αποδοχή του από αυτόν (εκμισθωτή), χρεώνεται η αξία του παγίου ή εμπορεύματος με την εύλογη αξία του κατά το χρόνο εκείνο και πιστώνεται το ανεξόφλητο υπόλοιπο της απαίτησης και ενδεχομένως της απαίτησης από τόκους που δεν έχουν εισπραχθεί και εμφανίζονται ως απαίτηση. Η διαφορά αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο