Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2004 ]

ΠΟΛ.1106/19.10.2004 Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/τ. 8΄/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

(Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/τ. 8΄/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 108330913727/ΟΟΤΥ/Δ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΟΛ.: 1106

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ. 43/τ. Α΄) και του άρθρου 14 Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ. 127/T.A΄).

2. Τις αποφάσεις μας με αριθ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 (ΦΕΚ. 214/τ.Β΄/05.03.01) αι 1029804/1068/00ΤΥ/Δ΄/16.03.01 (ΦΕΚ. 298/τ. Β΄/21.03.01).

3. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1061780/82/Γ0013/9.6.94 (ΦΕΚ 549/τ.Β΄/15-7-94) όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίoυ, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

4. Την από 15-9-2000 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 που περιλαμβάνει το πόρισμά της.

5. Την αρ. πρ. 1039386/441/A0006/21.4.2000 (ΦEK 571 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Διορθώνουμε στο ορθό τους πίνακες τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 (ΦΕΚ. 214/τ. Β΄/05.03.01) απόφασής μας και ορίζουμε:

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στο ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.626 , ΤΟΜΟΣ ΙΙ),
διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος
από το εσφαλμένο:

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ (από Κύπρου μέχρι Βενιζέλου) δεξιά
στο ορθό: Σ.Ε.: 3,6

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ (από Κύπρου μέχρι Βενιζέλου) Σ.Ε.: 3,6

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο