Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2002 ]

ΠΟΛ.1083/6.3.2002 Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

(Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1083
ΕΤΟΣ: 2002
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

ΠΟΛ 1083

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα 6 Μαρτίου 2002
Αριθ. Πρωτ.: 1021552/469ΔΜ

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων.

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κυρίως θέματα υποβολής δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, καθώς και θέματα χορήγησης ΑΦΜ.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι τις υποχρεώσεις αυτές έχουν ανεξάρτητα αν είναι υποκείμενα στο ΦΠΑ και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα οποία εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας.

3. Στην έννοια του όρου «γραφείο», κατά τα ανωτέρω, περιλαμβάνονται τα γραφεία που εγκαθιστούν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν η δραστηριότητα των γραφείων αυτών, με βάση την κείμενη νομοθεσία, συνιστά ή μη ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Υστερα από τα ανωτέρω, προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

- Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο.

- Μισθωτήριο για την εγκατάσταση του γραφείου.

- Πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο, για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου των αλλοδαπών νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την ύπαρξη της εταιρίας στην αλλοδαπή.

4. Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών των αλλοδαπών νομικών προσώπων είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εγκαθίσταται το «γραφείο». Στην περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπές Α.Ε. οι οποίες εγκαθιστούν γραφείο στην περιοχή Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο