Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2017 ]

Aριθμ. πρωτ.: ΕΞ-274804-2017/10031/2017 Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού βάση του άρθρου 22 του Ν.4144/13 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4488/17

(Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού βάση του άρθρου 22 του Ν.4144/13 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4488/17)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Aθήνα, 24.10.2017
Aρ. Πρωτ.:ΕΞ-274804-2017/10031/24-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Tαχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10
Τ.Κ: 10437 Αθήνα
Πληροφορίες:
Fax: 210-5231215
e-mail:[email protected]Θέμα: Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού βάση του άρθρου 22 του Ν.4144/2013 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4488/2017.

Προκειμένου να χορηγηθεί από τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις εκάστοτε αναθέτουσες αρχές το πιστοποιητικό του άρθρου 22 του Ν.4144/2013 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4488/2017, παρακαλείσθε όπως αναγράφετε στα αιτήματά σας προς το Σ.ΕΠ.Ε. τα ακόλουθα:

α) Τον τίτλο του διαγωνισμού για τον οποίο αιτείσθε το πιστοποιητικό,

β) Τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των υποψήφιων αναδόχων, και

γ) Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς του διαγωνισμού.

Τα ανωτέρω (α) και (β) ισχύουν και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης έργου.

Επισημαίνουμε ότι, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υποβάλλονται αιτήματα χωρίς υπογραφή ή/και σφραγίδα, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την ορθή σύνταξη των αιτημάτων.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο