Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2004 ]

ΣΔΟΕ Α.Π.110174/18.10.04 Έλεγχος πετρελαιοειδών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο.

(Έλεγχος πετρελαιοειδών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Έλεγχος πετρελαιοειδών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ελέγχων για το τέταρτο τρίμηνο τρέχοντος έτους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ελέγχους των πετρελαιοειδών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο, το οποίο θα διατίθεται στην κατανάλωση από 18-10-2004 έως και 29-4-2005 με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (21 ευρώ το χιλιόλιτρο).

Η συσσωρευμένη πείρα της Υπηρεσίας μας έχει καταδείξει ότι η χαμηλή τιμή διάθεσης του προϊόντος για τη θέρμανση των ανθρώπων αποτελεί δέλεαρ για παράνομα κέρδη, τόσο κατά το στάδιο της διακίνησης και διάθεσης όσο και της χρήσης από τον τελικό καταναλωτή.

Η προσπάθειά μας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα αυτό πρέπει να ενταθεί και για το σκοπό αυτό παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και κατευθύνσεις.

1. Κάθε περιφερειακή Διεύθυνση θα συγκροτήσει το ικανό αριθμό συνεργείων, ιδιαίτερα το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης και τους αριθμητικούς στόχους του τρέχοντος έτους και να διενεργήσει ελέγχους, κατά το στάδιο της διακίνησης(Εθνικούς δρόμους, διόδια κλπ), διάθεσης και χρήσης του πετρελαίου στις παρακάτω δραστηριότητες.


- Βυτιοφόρα Οχήματα

- Φορτηγά Δ.Χ. & Ι.Χ.

- Λεωφορεία

- ΤΑΧΙ

Στις παραπάνω δραστηριότητες κατά το στάδιο των ελέγχων διακίνησης, οι έλεγχοι θα διενεργούνται στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 2873/2000, με τη λήψη δειγμάτων και τη χρήση των TEST ανίχνευσης ιχνηθετών.

Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν βάσιμα στοιχεία ότι εταιρείες εμπορίας (πρατήρια) έχουν τροφοδοτήσει φορτηγά αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

- Μεταπωλητές πετρελαίου Θέρμανσης

- Ξενοδοχεία

- Εστιατόρια

- Αρτοποιεία -Ζαχαροπλαστεία

- Δημόσια -Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Προνοιακά ιδρύματα

- Βιοτεχνίες - Βιομηχανίες

- Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

2. Ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα πρέπει να δοθεί επίσης και στον τομέα της διακίνησης και διάθεσης των Ναυτιλιακών καυσίμων με τη διενέργεια ελέγχων στα:

- Δ/Ξ - ΣΛΕΠΙΑ (Εφοδιαστικά), στα πλοία που εκτελούν πλόες Εσωτερικού - Εξωτερικού - Μικτόπλοα, Αλιευτικά κ.λ.π.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από την Π.Δ. Αττικής με σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

- Στα εφοδιαζόμενα πλοία που είναι ελλιμενισμένα στα κρηπιδώματα των λιμένων (Εντός και εκτός Υποκείμενων χώρων) καθώς και στα Βυτιοφόρα Οχήματα Δημόσια Χρήσης που μεταφέρουν Ναυτιλιακά καύσιμα.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργηθούν από όλες τις Π.Δ. της Υπηρεσίας μας.

3. Προκειμένου να καταστούν οι προαναφερόμενοι έλεγχοι αποτελεσματικότεροι και ιδιαίτερα εκείνοι που αφορούν στον έλεγχο του πετρελαίου θέρμανσης κατά το στάδιο της διακίνησης και της διάθεσης στην κατανάλωση παρακαλούμε, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, να απευθύνεστε στις κατά τόπους Χημικές Υπηρεσίες για τη συμμετοχή Χημικού Υπαλλήλου στα σχετικά Συνεργεία Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με αρ. πρωτ. 110452/10-7-2002 έγγραφό μας.

Παρακαλούμε για την υλοποίηση των προαναφερομένων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μας που δεν είναι άλλος από τον περιορισμό του νοσηρού φαινομένου του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον ευαίσθητο τομέα των πετρελαιοειδών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα των ελέγχων τη συγκεκριμένη περίοδο, αποτελεί ο έλεγχος του πετρελαίου θέρμανσης στη διακίνηση και χρήση του

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο