Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1279 ΕΞ 12.7.2017 Λογιστικός χειρισμός ζημίας

(Λογιστικός χειρισμός ζημίας)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 12.07.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1279 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1279/2017

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός ζημίας


ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρία με διπλογραφικά βιβλία κλείνει με λογιστική ζημιά τη χρήση 2016, ποσό 160.000,00 ευρώ. Κάνοντας φορολογική αναμόρφωση, προκύπτει φορολογική διαφορά 1.000,00 ευρώ (το τέλος επιτηδεύματος), οπότε η ζημιά που θα μεταφερθεί για να συμψηφιστεί με επόμενα κέρδη της εταιρίας είναι 159.000,00 ευρώ στο έντυπο «Ν».

Θα πρέπει στα βιβλία μου να εμφανίσω τη ζημιά βάσει βιβλίων (160.000,00 ευρώ) ή θα πρέπει να εμφανίσω τη ζημιά μετά τη φορολογική αναμόρφωση;

Ποιες οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν και ποιοι λογαριασμοί θα χρησιμοποιηθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 4308/2014, στο λογιστικό σύστημα (και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις) μιας οντότητας καταχωρείται το σύνολο των συναλλαγών και γεγονότων μιας περιόδου, βάσει της αρχής του δουλευμένου, συμπεριλαμβανομένου επομένως και του τέλους επιτηδεύματος. Περαιτέρω, η επιχείρηση έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική όσο και τη φορολογική βάση.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο