Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2004 ]

Α.Π.1082200/14.10.2004 Διευκρινίσεις για έκδοση Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ν. 3259/2004.

(Διευκρινίσεις για έκδοση Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ν. 3259/2004. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Α.Π.1082200/14.10.04 Διευκρινίσεις για έκδοση Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ν. 3259/2004.

Στο σχέδιο νόμου «Ανώνυμες Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» συμπεριελήφθη διάταξη (τροπολογία) που αφορά τον τρόπο περαίωσης των πρατηρίων βενζίνης και πετρελαίου και των πρατηρίων χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανίας που υπάγονται στη ρύθμιση των άρθρων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 και 11 του Ν. 3259/2004 .

Ενόψει της τροπολογίας αυτής:

α) Να αναβάλλετε μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω σχεδίου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ( άρθρο 9 του Ν. 3259/2004 ) για τους ανωτέρω επιτηδευματίες.

β) Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί Εκκαθαριστικά Σημειώματα γι΄ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών η περαίωσή τους να αντιμετωπισθεί μετά τη δημοσίευση του εν λόγω σχεδίου νόμου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις αυτού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο