Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061061 ΕΞ 2017 Σχετικά με την αναστολή και είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών

(Αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 25 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061061 ΕΞ2017/25-04-2017
Αριθ. Σχετ.: ΑΤΚΕ 0004347 ΕΞ 2017/1200/19.04.2017 (Φ.20)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Σινογιώργου,
Α. Βοντετσιάνου
Τηλέφωνο: 210 3605159
Fax: 210 3635077
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου
Λεωχάρους 2
Τ.Κ. 105 62, Αθήνα   

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4966/11.4.2017 ερώτηση

Απαντώντας στο υπ' αριθ. ΑΤΚΕ 0004347 ΕΞ 2017/1200 υπηρεσιακό σημείωμά σας, με το οποίο αποστείλατε στην υπηρεσία μας την υπ' αριθ. 4966/11.4.2016 ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές κ.κ. Γ. Βαρεμένος και Μ. Τριαντάφυλλου, σας γνωρίζουμε, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, σε περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και από τις οποίες πλήττεται μεγάλος αριθμός φορολογουμένων, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να εκδίδει σχετικές αποφάσεις, με τις οποίες αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι εν ισχύ διατάξεις για ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών του ν. 4152/2013 αφορούν σε προγράμματα τμηματικής καταβολής έως 12 δόσεων ή έως 24 ισόποσων μηνιαίων δόσεων ανάλογα με το είδος φόρου. Προβλέπονται επίσης παγίως, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 A'/2013), όπως ισχύουν, και αφορούν ρύθμιση οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών έως δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων. Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις έως τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ. Στην περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών, αυτές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρ. 53 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ).ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο