Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: B1/69517/2335/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

(Διευκρινίσεις σχετικά με άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: B1/69517/2335/13-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Ε. Τσιμιτάκη
Τηλέφωνο : 210 6508607
Fax    : 210 6508491

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

Σχετ.: Η υπ' αρ. πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 (ΑΔΑ:45621-ΠΓΞ) εγκύκλιος

Με αφορμή ζητήματα που έχουν ανακύψει στις περιπτώσεις εισόδου νέων μεταφορέων στο επάγγελμα, διευκρινίζονται τα εξής:

Κατά την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, προς απόδειξη της πλήρωσης της προϋπόθεσης ύπαρξης πραγματικής και σταθερής εγκατάστασης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, απαιτείται, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης έναρξης εργασιών, κατά την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι η βεβαίωση αυτή θα προσκομισθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών αμέσως μετά την έκδοσή της. Η βεβαίωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ ή κατά την υποβολή μισθωτηρίου, στις περιπτώσεις μίσθωσης φορτηγών από μεταφορικές επιχειρήσεις.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών και Μεταφορών
Α. Βούρδας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο