Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-2004 ]

Α.Π. 108409/03.09.04 Έλεγχος του παραεμπορίου.

(Έλεγχος του παραεμπορίου. )

Κατηγορία: Λοιπά

  ΑΠ.: 108409/03.09.04 Έλεγχος του παραεμπορίου.
1. Γενικά
Στόχος της Υπηρεσίας μας ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα η με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταπολέμηση του φαινομένου του παραεμπορίου, που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και ανισορροπία στην λειτουργία της αγοράς με αντίστοιχες δυσμενείς επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα.

Από την εφαρμογή του «Εκτακτου Επιχειρησιακού Σχεδίου» ( Μάρτιος 2003) μέχρι σήμερα , το κύριο βάρος των ελέγχων στράφηκε στον έλεγχο των πλανόδιων μικροπωλητών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις περιοχές των κινητών λαϊκών αγορών, σε εμπορικούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας και Θες/νίκης αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων, σε πεζόδρομους, κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, μετρό κλπ.
Οι έλεγχοι αυτοί υπήρξαν κατά γενική ομολογία επιτυχείς. Περιόρισαν σε ένα βαθμό την παράνομη δραστηριότητα των μικροπωλητών. Ομως η καρδιά του προβλήματος, που είναι οι εισαγωγείς χονδρέμποροι αυτών των ειδών από τρίτες χώρες ή από την Ε.Ε. ( μέσω ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ), παραμένει παρά τις σοβαρές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από όλες τις Περ. Δ/νσεις με διασταυρωτικούς ελέγχους στους προαναφερόμενους εισαγωγείς που αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές του λιανικού εμπορίου και κατ' επέκταση των πλανόδιων μικροπωλητών.
Είναι φανερό λοιπόν, πως ο αγώνας για την καταπολέμηση του παραεμπορίου εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρος και θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση όχι μόνο τη θερινή περίοδο που συμπίπτουν οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες στη χώρα μας, αλλά κυρίως μετά τη λήξη αυτών, από τα μέσα του Σεπτέμβρη 2004.
Στόχος των ελέγχων αυτών θα εξακολουθήσει να παραμένει ο έλεγχος των επιχειρήσεων που διαθέτουν λιανικώς και χονδρικώς είδη προέλευσης τρίτων χωρών και δραστηριοποιούνται κυρίως σε κεντρικά σημεία της Αθήνας Θες/νίκης και άλλων μεγάλων πόλεων ( όπως είναι οι Ολυμπιακές πόλεις ).
2. Σχεδιασμός ελέγχων - στάδια υλοποίησης
2.1 Ελεγχος διακίνησης με VAN- λήψη στοιχείων και αξιοποίηση ελέγχων

Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Δυτικής . Ελλάδας & Ηπείρου και Αττικής στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης με VAN στα αντίστοιχα λιμάνια ( Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Πειραιά ) θα συστήσουν ένα συνεργείο ελέγχου που θα λειτουργεί σε πρωινή και απογευματινή βάρδια με σκοπό:

α) Τη λήψη από τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν κοντέινερς, φωτοαντίγραφων των συνοδευτικών εγγράφων εκείνων που αναγράφουν ως εμπορεύματα είδη ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές οικιακής χρήσης, ραδιόφωνα, κασετόφωνα, CDs, ρολόγια παντός τύπου, τσάντες, ομπρέλες κλπ.

Ο αριθμός και η λήψη αυτών των στοιχείων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10).
β) Από την επιτόπια εξέταση αυτών των στοιχείων, σε μία τουλάχιστον περίπτωση εφόσον διαπιστωθεί ότι ο παραλήπτης των εμπορευμάτων βρίσκεται στη χωρική τους αρμοδιότητα ( Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Αθήνα ή Πειραιάς ),το συνεργείο ελέγχου θα συνοδεύει το φορτηγό με το κοντέινερ μέχρι την επιχείρηση και θα παρίσταται στην εκφόρτωση και παραλαβή των ειδών, προβαίνοντας στην ταυτοποίηση αυτών με (φορτωτικά έγγραφα, φυσικός έλεγχος ).

Οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ως προς το είδος και την ποσότητα των προϊόντων θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται εκ των υστέρων από την αρμόδια Περ. Δ/νση για ενδεχόμενες τελωνειακές και φορολογικές παραβάσεις.
γ) Τα φορτωτικά και συνοδευτικά έγγραφα που θα συγκεντρώνουν από τα ελεγχόμενα φορτηγά αυτοκίνητα που δεν εμπίπτουν στην προαναφερόμενη διαδικασία θα τα αποστέλλουν με fax στις αντίστοιχες Περ. Δ/νσεις ΣΔΟΕ στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα των παραληπτών.


2.2 Ελεγχος επιχειρήσεων που εισάγουν ή παραλαμβάνουν ενδοκοινοτικά είδη παραεμπορίου
Οι Περριφερειακές Δ/νσεις που θα είναι λήπτες αυτών των στοιχείων, θα προβαίνουν σε ελέγχους των παραληπτριών επιχειρήσεων, αυτών των ειδών, μετά από σύσταση συνεργείων ελέγχου και οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται σε: α)Θέματα Κ.Β.Σ., ΦΠΑ, κλπ.
Κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων αυτών των επιχειρήσεων να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο εάν οι εισαγωγές ή οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυτών έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στα βιβλία της επιχείρησης ή ένα μέρος αυτών, με σκοπό τη διαπίστωση διοχέτευσης στην αγορά ποσοτήτων εμπορευμάτων χωρίς φορολογικά στοιχεία, ενισχύοντας κατά αυτό τον τρόπο το παραεμπόριο.
β) Στη συμπλήρωση και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, INTRASTAT και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καθώς επίσης σε διασταυρωτικό έλεγχο αυτών με τα τιμολόγια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Δεδομένου ότι ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων, οι ανωτέρω έλεγχοι στην επιχείρηση πρέπει να διενεργούνται στο τέλος του επόμενου μήνα της προθεσμίας υποβολής του αντίστοιχου ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Δηλαδή πληροφοριακό δελτίο που αφορά συναλλαγή μηνός Αυγούστου 2004 (γ ημερολογιακό τρίμηνο) θα πρέπει να αναζητηθεί στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του γ τριμήνου του οικείου έτους που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από 20-25 Οκτωβρίου ή μέχρι τις 26 Οκτωβρίου (καταληκτική ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης μέσω Taxisnet).

3. Αποστολή στοιχείων - αποτελέσματα ελέγχων
Οι Περιφερειακές . Δ/νσεις ΣΔΟΕ Αττικής - Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου θα αποστέλλουν συμπληρωμένο το Υπόδειγμα του συνημμένου πίνακα (1) εβδομαδιαίως ( την πρώτη δηλ. εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας από τον έλεγχο) με Fax (210 6990014 )στο Γ τμήμα της Δ1 Δ/νσης της Κ.Υ. Η αποστολή του πίνακα αυτού θα γίνεται ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με σύντομη αιτιολογία. Τα στοιχεία αυτών των πινάκων θα αξιοποιούνται από την Κ.Υ. και θα αποτελούν συγκριτικό στοιχείο για την υλοποίηση των ελέγχων από όλες τις Π. Δ/νσεις, οι οποίες θα είναι λήπτριες των σχετικών φορτωτικών συνοδευτικών εγγράφων των εμπορευμάτων που θα αποστέλλουν άμεσα οι Π.Δ. ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω ( 2.1γ).

4. Καταχώρηση στο ΑΡΤΕΜΙΣ Προκειμένου να είναι εύκολη η παρακολούθηση και ο απολογισμός των ελέγχων που θα πραγματοποιήσουν εκ των υστέρων οι Περ. Δ/νσεις στους προαναφερόμενους παραλήπτες εμπορευμάτων, μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και να καταχωρούνται στο πεδίο «Περιγραφή» στις εντολές ελέγχου για το παραεμπόριο με κεφαλαία ελληνικά χωρίς τελείες και κενά οι χαρακτήρες «ΠΑΡ2004».

5.Τελικά Είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι που αφορούν τους πλανόδιους μικροπωλητές θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με το αρ. πρωτ. 104831/20-05-2004 έγγραφό μας παράλληλα με τις παρούσες οδηγίες. Η υλοποίηση των προαναφερομένων είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό του παραεμπορίου προς όφελος τόσο του Δημοσίου συμφέροντος όσο και των νομίμων λειτουργιών των επιχειρήσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο