Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2004 ]

Α.Π. 1069482/01.09.04 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων ν.3259/2004.

(Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων ν.3259/2004. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ.Πρωτ.1069482/01.09.04  Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων ν.3259/2004.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3259/2004, (ΦΕΚ/Α/149/04.08.2004), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α, Β και Γ του ανωτέρω νόμου.

2. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθεί και κυρίως να ενημερωθεί για τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων λόγω των θερινών διακοπών, αλλά και της διενέργειας των Ολυμπιακών Αγώνων.


3. Την αρ.14650/ΔΙΟΕ 85/17.03.04 (ΦΕΚ Β 519) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.


4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Παρατείνουμε μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2004 την προθεσμία που έληξε την 31η Αυγούστου 2004 για:
α) υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών των άρθρων 12 15 του νόμου 3259/2004 και καταβολής της πρώτης δόσης αυτής, ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, χωρίς να επηρεάζεται (με την παράταση αυτή) η προθεσμία καταβολής των επόμενων δόσεων της ρύθμισης, ήτοι η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου,
β) υποβολή εκπροθέσμων αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 18-20 του ίδιου νόμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο