Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 914 ΕΞ 11.5.2017 Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων

(Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 11.05.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 914 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 914/2017

ΘΕΜΑ : Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων


ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε στο παράδειγμα που αναφέρεται στη ΠΟΛ.1003/31.12.2014 σχετικά με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων την μέθοδο λιανικής τιμής (Retail Method) Σελ 33.

Στο παράδειγμα Κόστος Αξία Λιανικής
Αρχικό απόθεμα 100,00 130,00 συντ 1,30
Αγορές περιόδου 1.230,00 1.586,70 " 1,29
Σύνολο προς πώληση 1.330,00 1.716,70

Πωλήσεις περιόδου (σε τιμές λιανικής) 1.200,00
Απόθεμα τέλους σε τιμές λιανικής 516,70

Ποσοστό κέρδους λιανικής τιμής = [1-(1.330/1.716,70)] 0,2253
Απόθεμα τέλους σε κόστος κτήσης = [516,70*(1-0,2253)] 400,2

Πως προκύπτει (τυχαία;) ο συντελεστής 1,30 που μετατρέπεται το Αρχικό Απόθεμα από τιμή κόστους 100 σε λιανική αξία 130 ενώ οι Αγορές της περιόδου από 1.230 σε 1.586,70 (αντί 1230*1,30=1.599)

Γιατί άλλαξε ο συντελεστής λόγω πολιτικής της επιχείρησης στην τρέχουσα περίοδο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο συντελεστής 1,30 προέκυψε στην προηγούμενη χρήση βάσει υπολογισμού όπως αυτός της τρέχουσας χρήσης.

Η αλλαγή του συντελεστή στην τρέχουσα χρήση γίνεται βάσει της ακολουθούμενης τιμολογιακής πολιτικής που πρέπει να τεκμηριώνεται. (Η διαφοροποίηση του ποσοστού κέρδους αναφέρεται στη σημείωση 1 του παραδείγματος της εγκυκλίου).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο