Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2002 ]

ΠΟΛ.1080/28.2.2002 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για κάρτες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για κάρτες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1021391/138/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: Ευθ. Σαϊτης
Τηλέφωνο: 010-3638389

ΠΟΛ 1080

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για κάρτες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

(Α.Υ.Ο. 1021391/ΠΟΛ.1080/28.02.2002)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' (υποπερίπτωση γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 9 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ249 Α').

2. Τη με αριθμ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 T.BV31-10-2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός της πώλησης των καρτών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας σε προκαθορισμένες τιμές και τις συνθήκες διεξαγωγής των συναλλαγών αυτών.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1123/1980 (Ε.Ε.Λ.Σ.) και τις γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.) (270/1996, 301/1998) καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') .

5. Την σχετική πρόταση της Ε.Λ.Β. όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση της 12.12.2001.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Από 1.1.2002 και εφεξής για την πώληση καρτών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας να τηρηθούν μερίδες στο βιβλίο αποθήκης μόνο κατ' αξία. Εφόσον τηρούνται αντίστοιχοι λογαριασμοί στη γενική λογιστική, μπορεί να μην τηρούνται ιδιαίτερες μερίδες στο βιβλίο αποθήκης.

2. Προκειμένου για επιτηδευματία που εμπορεύεται παράλληλα και άλλα αγαθά για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, η δραστηριότητα αυτή κρίνεται αυτοτελώς.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο