Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2003 ]

ΠΟΛ.1034/28.2.2003 Κοινοποίηση Απόφασης παράτασης προθεσμιών υποβολής των στατιστικών δηλώσεων INTRASTAT, περιόδου Ιανουαρίου 2003, με ηλεκτρονικά μέσα .

(Κοινοποίηση Απόφασης παράτασης προθεσμιών υποβολής των στατιστικών δηλώσεων INTRASTAT, περιόδου Ιανουαρίου 2003, με ηλεκτρονικά μέσα .)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1020059/1164 /813/0014ΔΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφοριών)

ΠΟΛ 1034

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης παράτασης προθεσμιών υποβολής των στατιστικών δηλώσεων INTRASTAT, περιόδου Ιανουαρίου 2003, με ηλεκτρονικά μέσα.

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. Γ 40-419/25.2.2003 Απόφαση της Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθμ. Γ40-419/25.2.2003 Απόφαση της Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των στατιστικών δηλώσεων INTRASTAT περιόδου Ιανουαρίου 2003, μέσω του on line συστήματος της Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε, το οποίο από 1.1.2003 αντικατέστησε το προηγούμενο πρόγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT-(IDEP/CN8). 

Ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι και 7/3/2003 η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT περιόδου Ιανουαρίου 2003, μέσω του Internet, στο on line σύστημα της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, που κανονικά έληγε στις 26/2/2003. 

Σας επισημαίνουμε ότι η συνημμένη Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι το στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης (υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2003, είναι: α) 29.000 ΕΥΡΩ για Αποκτήσεις, και β) 44.000 ΕΥΡΩ για Παραδόσεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2003 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ : Γ40-419 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Intrastat μέσω Internet για το μήνα Ιανουάριο 2003 ». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την ΠΟΛ.1277/16.12.2002 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ­Γενική Δ/νση Φορολογίας ΦΠΑ και 

2. Την αλλαγή του τρόπου της ηλεκτρονικής υποβολής Intrastat από το πρόγραμμα ΙDΕΡ/CΝ8 στο on line σύστημα της Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. από 1/1/03. 

Αποφασίζουμε 

Παρατείνουμε μέχρι και 7/3/03 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Intrastat, μέσω του Internet, που κανονικά έληγε στις 26/2/03. Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που παρατηρήθηκε κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του νέου τρόπου υποβολής δηλώσεων μέσω Internet. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο