Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2004 ]

Εγκ ΙΚΑ αρ 81/22.06.04 Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), από 1-1-2004 και Από 1-9-2004.

(Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), από 1-1-2004 και Από 1-9-2004. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ ΙΚΑ αρ 81/22.06.04  Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Βασικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), από 1-1-2004 και Από 1-9-2004.


Σας γνωρίζουμε ότι, με την Π.Κ. 16/28-5-2004 Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, διετούς ισχύος, το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη διαμορφώνεται από 1-1-2004 σε 24,22 - και από 1-9-2004 σε 25,01 .

Μετά από αυτό και επειδή το ποσό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί τη βάση του υπολογισμού των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το νέο βασικό ποσό σύνταξης, που όπως είναι γνωστό, αντιστοιχεί στο 9% του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (εγκ. 1/85), από 1-1-2004 ανέρχεται σε - 54,50 (24,22 Χ 25 Χ 9%) και από 1-9-2004 ανέρχεται σε - 56,27 (25,01 Χ 25 Χ 9%).

Με βάση το παραπάνω ποσό των 54,50 - από 1-1-2004 και το ποσό των 56,27 - από 1-9-2004, θα υπολογίζονται, κατά τα γνωστά, οι προσαυξήσεις λόγω ασφαλιστικής κλάσης και χρόνου ασφάλισης.

Τονίζουμε ότι τα ποσά αυτά ισχύουν για τις νέες απονομές, που θα γίνουν από 1-1-2004 και από 1-9-2004 και όχι για τους ήδη συν/χους (εγκ. 12/91).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο