Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2017 ]

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/12768/2017 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την τήρηση των διατάξεων κατά την διαδικασία έκδοσης συνταγών

(Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την τήρηση των διατάξεων κατά την διαδικασία έκδοσης συνταγών)

Κατηγορία: Λοιπά

Μαρούσι, 11/9/2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/12768

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 151 23
Πληροφορίες: Α. Ξανθοπούλου
Τηλ.: 210 8110645,
Φαξ: 210 8110694
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες»

Με αφορμή τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας, επανερχόμαστε και εφιστούμε την προσοχή των ιατρών στην πιστή τήρηση των διατάξεων κατά την διαδικασία έκδοσης συνταγών.

Ως γνωστόν στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ότι:

1. Αναγραφή της συνιστώμενης από τον ΕΟΦ δοσολογίας του φαρμάκου

Σύμφωνα με τον Νόμο 3457/06, άρθρο 8, παρ. 2 ορίζεται ότι «Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες θεραπείας. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα, όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 67/2000» και παρ 4 «Απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που συνοδεύει το φάρμακο».

2. Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία

Σύμφωνα με το Νόμο 4052/12, άρθρο 21, παρ. 5β ορίζεται ότι «Από 1ης Απριλίου 2012 όλοι οι ιατροί θα συνταγογραφούν στους ασφαλισμένους των ΦΚΑ κάνοντας αποκλειστική χρήση της χημικής ονομασίας (δραστική ουσία) των φαρμάκων .... Από 1ης Ιουνίου 2012 η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία καθίσταται υποχρεωτική και καθολική», Υ.Α. ΔΥΓ3 (α)/οικ. ΓΥ/149/1.3.2012 (Εφαρμογή συνταγογράφησης με δραστική ουσία), παρ. 6: «Μετά την 1η Ιουνίου εφαρμόζεται η καθολική και υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες της θετικής λίστας» και Υ.Α. ΕΜΠ4/18.11.2012 (Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας), παρ. 3: «Η υποχρέωση τηςσυνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία ισχύει για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τα φάρμακα που εντάσσονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία μόνον πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις φαρμάκων ή ασθενειών. Οι περιπτώσεις αυτές προσδιορίζονται με βάση ιατρικά και επιστημονικά διεθνή δεδομένα και με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας και την ορθή διαχείριση των ασθενών και εξειδικεύονται στις παρ. 4 και 5 της παρούσας απόφασης. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται η συνταγογράφηση να γίνεται και με την εμπορική ονομασία και επιπρόσθετα να απαγορεύεται με εντολή ιατρού η υποκατάσταση ή αλλαγή του φαρμάκου», παρ. 6: «Οι αποκλίσεις από όλες τις ανωτέρω ρυθμίσεις υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική και τις εξαιρέσεις των παρ. 4 και 5, δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε γιατρού στην διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, όλες οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως, επαρκώς και γραπτώς από τους ιατρούς στο σύστημα Η.Σ.»

Επειδή έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις ιατρών που συνταγογραφούν ποσότητες φαρμάκων που υπερβαίνουν τις μέγιστες αναγκαίες για θεραπεία μηνός σε μηνιαίες συνταγές.

Επειδή έχουν παρατηρηθεί επίσης, πολλά περιστατικά συνταγογράφησης όπου ο ιατρός είτε στο πεδίο «Οδηγία» είτε στο πεδίο «Σχόλιο», προτείνει εμπορική ονομασία φαρμάκου και οι εν λόγω ιατροί δεν χρησιμοποιούν την επιλογή του 15% της εμπορικής ονομασίας που δίνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Κάποιες φορές μάλιστα, παρατηρήθηκε η συμπλήρωση στο πεδίο «Σχόλιο» η φράση «Αλλαγή ή άρνηση εκτέλεσης της συνταγής συνεπάγεται πλήρη ανάληψη της ευθύνης από τον εκτελούντα για την αποτελεσματικότητα και τις τυχόν παρενέργειες των φαρμάκων». Υπενθυμίζεται ότι μόνο στην περίπτωση των εξαιρέσεων από την υποχρέωση της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία, επιτρέπεται η απαγόρευση της υποκατάστασης ή αλλαγής του φαρμάκου με εντολή του ιατρού, σύμφωνα Υ.Α. ΕΜΠ4/18.11.2012 παρ. 3.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της νομοθεσίας κατά την συνταγογράφηση από τους ιατρούς, την αφαίρεση των μη νόμιμων λογισμικών από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την μη κατεύθυνση των ασφαλισμένων σε συγκεκριμένα φαρμακεία. Η διαπίστωση παραβάσεων κατά την έκδοση συνταγών όπου δεν τηρούνται οι κείμενες διατάξεις επισύρει κυρώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου ΠειραιώςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο