Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΦΟΡ.ΤΕΛ. ΑΚΑΔ. Α 1127760 ΕΞ 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προγράμματα λογιστικής

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προγράμματα λογιστικής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 31/8/2017
Αριθ. Πρωτ: ΦΟΡ.ΤΕΛ.ΑΚΑΔ. Α1127760ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Τμήμα Α' -Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

Ταχ. Δ/νση: Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας:18346, Μοσχάτο
Πληροφορίες:Λουίζα Χαλόφτη
Τηλέφωνο:210-4802632
Fax:
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προγράμματα λογιστικής»

Η Διεύθυνση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας με στόχο την καλύτερη κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών της Φορολογικής Διοίκησης, επιθυμεί να γνωρίσει στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της, ότι το ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια του προγραμματισμού του για το Β' εξάμηνο του 2017, πρόκειται να υλοποιήσει τα εξής προγράμματα λογιστικής:

1) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 35 ωρών και σε αυτό αναλύονται οι βασικές έννοιες της λογιστικής επιστήμης με έμφαση στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος εντός μιας χρήσης. Ειδική μνεία γίνεται στη λογιστική αποθεμάτων και παγίων, στην αποτίμηση στοιχείων απογραφής και στους μεταβατικούς λογαριασμούς και ολοκληρώνεται με τη μεθοδολογία ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους με βασικές γνώσεις λογιστικής.

2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)


Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 35 ωρών και σε αυτό αναλύονται το νομικό πλαίσιο και οι βασικές έννοιες των διαφόρων λογιστικών προτύπων (ΕΓΛΣ, ΕΛΠ, ΔΛΠ, IPSAS). Μέσα από τη συγκριτική παρουσίασή τους δίνεται έμφαση στα ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία, στα αποθέματα και τέλος στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Παρουσιάζεται , επίσης, η μεθοδολογία κατάρτισης των ταμειακών ροών μέσω πρακτικών εφαρμογών.

Τέλος, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα πλαίσια των ομίλων οντοτήτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους με προχωρημένες γνώσεις λογιστικής.

Για την βέλτιστη διοργάνωση τμημάτων , ανάλογων με το πλήθος των συμμετεχόντων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος , προκειμένου να συντονίσει η Διεύθυνση μας τη συμμετοχή και τη διαθεσιμότητα στα προαναφερθέντα προγράμματα.

Παρακαλώ να αποστείλετε συμπληρωμένο τον πίνακα , προκειμένου να συντονίσει η Διεύθυνση μας τη συμμετοχή.

Ο πίνακας να αποσταλεί έως την Παρασκευή 15/9/2017 στο mail: [email protected]


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
δρ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΕΤΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο