Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2004 ]

ΠΟΛ.1089/12.8.2004 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων

(Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1064159/10935/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.:1089

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α'), σύμφωνα με τις οποίες, τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη από τη ναύλωση των κρουαζιερόπλοιων των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων, που έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχοι από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε., φορολογούνται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), ο οφειλόμενος δε φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΟΥ Φορολογίας Πλοίων Πειραιά μέχρι τη 10η Αυγούστου 2004.
β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του ίδιου πιο πάνω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες, οι Λιμενικές Αρχές υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας απόπλου, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές βεβαίωση του προϊσταμένου της πιο πάνω ΔΟΥ για την καταβολή του σχετικού φόρου.
γ) Το γεγονός ότι ο πιο πάνω νόμος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, με αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του μέχρι τη λήξη της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας υποβολής δήλωσης, να είναι πλέον πολύ μικρό.
δ) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
ε) Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.3259/2004 προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, παρατείνεται μέχρι τις 25 Αυγούστου 2004.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο