Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-08-2017 ]

Αριθμ. πρωτ.: 159383/3593/2017 Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010

(Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 25/08/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 159383/3593

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ CITES
(Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού FLEGT και Ξυλείας)


Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος,
Ταχ. Κώδικας : 115 28 Ιλίσια
Πληροφορίες : Ε. Αλεξίου, Χ.Καρακώστα
Τηλέφωνο : 210 5242953
FAX    : 210 5240194
E-mail    : [email protected]
Web site : www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ/ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT)

ΘΕΜΑ: Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

ΣΧΕΤ.: α) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010.
β) Η ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23.12.2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015).
γ) Τα πρακτικά των από 7/9/2016 και από 14/10/2016 1ης και 2ης Συνεδρίασης της Τεχνικής Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας (Τ.Δ.Ο.Ε.).
δ) Το με αρ.πρωτ.148587/6214/1.12.2016 δικό μας.
ε) Το με αρ.πρωτ.153050/732/9.2.2017 δικό μας.
στ) Το με αρ.πρωτ.154767/1460/10.4.2017 δικό μας.
ζ) Το με αρ.πρωτ.47073/5-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δ. Μακεδονίας.
η) Το με αρ.πρωτ.377/20222/14-2-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.
θ) Το με αρ.πρωτ.20194/9-5-2017 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων κατεργασίας ξύλου (Μέλος της UEA Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίπλου).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δικών μας και με αφορμή τα ερωτήματα των Αρμόδιων Περιφερειακών Αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.995/2010, από τα οποία προκύπτουν σαφή προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση του βιβλίου απογραφής, αποσαφηνίζουμε τα παρακάτω:

Το εν λόγω βιβλίο απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας καθιερώθηκε με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13, παρ.2 της άνω (β) σχετικής ΚΥΑ. Και μόνο η αναφορά στο εν λόγω βιβλίο με μεταβατικές διατάξεις, αποδεικνύει την πρόθεση της ομάδας εργασίας που συνέταξε την παραπάνω ΚΥΑ, αυτό να ισχύει για μια και μόνο φορά, ώστε να καταγράψει και να καλύψει επί της ουσίας την ποσότητα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που ευρίσκετο στις αποθήκες των Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων αφενός μεν πριν την 3η Μαρτίου 2013 (ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή ο εν λόγω Κανονισμός) και αφετέρου πριν την 29η Δεκεμβρίου στο ΦΕΚ 2872/τ. β'/2015 η εν λόγω ΚΥΑ). Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται περίτρανα και από την προσεκτική ανάγνωση των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 της παραπάνω ΚΥΑ.

Κατά συνέπεια και σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι οι Φορείς Εκμετάλλευσης και οι Έμποροι όφειλαν να συμπληρώσουν για μία και μοναδική φορά το βιβλίο απογραφής με το σύνολο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, όπως αυτά ταξινομούνται στο παράρτημα του Κανονισμού Ξυλείας, της επιχείρησης τους που βρίσκονταν στις αποθήκες τους πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, δηλαδή πριν τις παραπάνω ημερομηνίες.

Επομένως, το εν λόγω βιβλίο απογραφής θα ενημερώνεται στο εξής κάθε φορά που πραγματοποιείται πώληση της ήδη καταγεγραμμένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας έως και την απόσβεση/μηδενισμό του αποθέματος των προϊόντων αυτών. Θα φυλάσσεται και θα επιδεικνύεται κατά την διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Αρμόδιων Αρχών του Κανονισμού Ξυλείας το βιβλίο, εφόσον ζητηθεί.

Από την υπογραφή της παρούσας παύει να ισχύει κάθε άλλη ερμηνεία που έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο αυτής.Η Γενική Γραμματέας
Χριστίνα ΜπαριτάκηΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο