Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2004 ]

ΠΟΛ.1083/6.8.2004 Παράταση προθεσμίας μετατροπής κεφαλαίου Α.Ε. και ΕΠΕ σε ευρώ.

(Παράταση προθεσμίας μετατροπής κεφαλαίου Α.Ε. και ΕΠΕ σε ευρώ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1064098/10934/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.:1083

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας μετατροπής κεφαλαίου Α.Ε. και ΕΠΕ σε ευρώ.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α') παρατάθηκε μέχρι 30 Ιουνίου 2004 η προθεσμία αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου κεφαλαίου των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που υφίστανται κατά την 1 Ιανουαρίου 2002, σε 60.000 ευρώ και 18.000 ευρώ, αντίστοιχα.

2. Επίσης, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 28 του ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) ορίζεται, ότι η πιο πάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο.

3. Ήδη με την αρ. πρωτ. Κ2 - 8711/3.8.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, η υπόψη προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2004.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής επισυνάπτεται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο